Εσωτερικός χώρος Art Space - Χώρος Τέχνης
Οι χώροι του Art Space
Η Έκθεση λειτουργεί στις δύο κάναβες (χώροι οινοποίησης), στο παλιό ρακιδιό και στη μεγάλη υπόσκαφη σπηλιά του παλιού οινοποιείου, η οποία είναι σκαμμένη μέσα στην ελαφρόπετρα. Ο χώρος της Έκθεσης επικοινωνεί μέσω υπόγειας στοάς με τους παρακείμενους υπόσκαφους χώρους του υποστατικού, όπου λειτουργεί το καινούριο οινοποιείο.

Η έκθεση φιλοξενεί αντιπροσωπευτικά έργα της σύγχρονης τέχνης. Η καλλιτεχνική τους αξία αποτελεί το κύριο κριτήριο για την επιλογή τους. Παρουσιάζονται έργα πολλών καταξιωμένων καλλιτεχνών από τον Ελληνικό και τον διεθνή χώρο, καθώς και έργα υποσχόμενων νέων καλλιτεχνών.
Εικονική Περιήγηση
Παλιό Οινοποιείο (1)
Παλιό Οινοποιείο (2)
Υπόσκαφη Σπηλιά
Ρακιδιό
Εξωτερικός Χώρος
Φωτογραφικό Άλμπουμ
Εσωτερικός Χώρος
Εξωτερικός Χώρος
ελληνικά
english
Copyright © 2010 Art Space. All rights reserved.