Πετροπούλου Σοφία
Σήμερα ζει στην Αθήνα ύστερα από 9 χρόνια παραμονής της στο Λουξεμβούργο.
Έχει παρουσιάσει τη δουλειά της σε 9 ατομικές και 10 ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Είναι μέλος του Εικαστικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
Πρόσφατες ατομικές εκθέσεις:
1999,2001, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Λουξεμβούργο
2003, Maison de la Grece, Παρίσι
2003, Espace  ORFEU  Βρυξέλλες
2004, Gallery  EN PLO  Πάφος, Κύπρος
2005, Gallery,  THEOREMA  Βρυξέλλες
2005,Hellenic Centre, Λονδίνο
2006, Gallery  Metopi  Αθήνα
Ομαδικές Εκθέσεις: 7 (2003 - 2007) στο Λουξεμβούργο, στις Βρυξέλλες, στην Κύπρο και στα Χανιά
Έργα της ζωγράφου βρίσκονται στην Ελλάδα, την Αγγλία, το Βέλγιο, την Αυστρία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, τη Δανία, την Ολλανδία, την Κύπρο, τον Καναδά και το Λουξεμβούργο.